Hướng dẫn giải bài tâp Ngữ văn 9

  Mục lục bài giảng
  • Phần mở đầu
  • Đọc hiểu văn bản
    • Câu 1
    • Câu 2
    • Câu 3
    • Câu 4
Nhấn để bật tiếng

HỌC KÌ II

Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten (trích)

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 5

Chưa có thông báo nào