Hướng dẫn giải bài tâp Ngữ văn 9

  Mục lục bài giảng
 • Phần mở đầu
 • Đọc-hiểu văn bản
  • Câu 1
  • Câu 2
  • Câu 3
  • Câu 3 (tiếp theo)
  • Câu 4
  • Câu 5
 • Luyện tập
  • Câu 2
Nhấn để bật tiếng

HỌC KÌ II

Mùa xuân nho nhỏ

Độ dài: 65 phút - Số lượt học 8

Chưa có thông báo nào