Hóa học 8 - Cô Trần Thị Hường

  Mục lục bài giảng
  • Chất tồn tại ở đâu?
  • Tính chất của chất
  • Bài tập vận dụng
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 1. CHẤT , NGUYÊN TỬ , PHÂN TỬ

Bài 2: Chất

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 7.225


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Chất
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào