Hóa học 8 - Cô Trần Thị Hường

  Mục lục bài giảng
  • Khi nào xảy ra phản ứng hóa học và nhận biết
  • Bài tập vận dụng
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 2. PHẢN ỨNG HÓA HỌC

Bài 11. Phản ứng hóa học (tiếp)

Độ dài: 15 phút - Số lượt học 2.190


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Phản ứng hóa học (tiếp)
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào