Hóa học 8 - Cô Trần Thị Hường

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm, định luật, vận dụng
  • Các ví dụ
  • Bài tập 1, 2
  • Bài tập 3
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 2. PHẢN ỨNG HÓA HỌC

Bài 12. Định luật bảo toàn khối lượng

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 3.118


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Định luật bảo toàn khối lượng
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.
Chú ý: Bài tập 1,2,4,5 trong file bài tập tự luyện bị lỗi phông chữ từ "lượng". Các em học sinh chú ý để làm bài tập.

Chưa có thông báo nào