Hóa học 8 - Cô Trần Thị Hường

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức cần nhớ
  • Bài tập 1; 2
  • Bài tập 3; 4
  • Bài tập 5
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 4. OXI - KHÔNG KHÍ

Luyện Tập Chương 4

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 1.979

Tóm tắt nội dung:
- Cùng nhau làm các bài tập vận dụng liên quan đến chương vừa học qua bài Luyện Tập Chương 4
- Ôn tập lại các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào