Hóa học 8 - Cô Trần Thị Hường

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết cần nhớ, bài tập vận dụng
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 6. DUNG DỊCH

Bài 35. Dung dịch.

Độ dài: 6 phút - Số lượt học 1.143


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp kiến thức về Dung dịch..
- Giới thiệu, phân tích các ví dụ và bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào