Địa lí 9 - Cô Dương Thu Hương

  Mục lục bài giảng
  • I. Mật độ dân số và phân bố dân cư
  • II. Các loại hình quần cư
  • III. Đô thị hóa
  • Câu hỏi ôn tập
Nhấn để bật tiếng

ĐỊA LÍ DÂN CƯ

Bài 3: Phân bố dân cư và các loại hình quần cư

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 117

Bài giảng hướng dẫn học sinh ôn tập các kiến thức về phân bố dân cư ở nước ta và các loại hình quần cư phổ biến ở nước ta

Chưa có thông báo nào