Địa lí 9 - Cô Dương Thu Hương

  Mục lục bài giảng
  • I. Vị trí địa lí giới hạn lãnh thổ
  • II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên
  • III. Đặc điểm dân cư xã hội
  • Câu hỏi
Nhấn để bật tiếng

SỰ PHÂN BỐ LÃNH THỔ

Bài 16 : Vùng Đồng bằng Sông Hồng

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 26

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu những vấn đề liên quan đến vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên của vùng Đồng bằng sông Hồng

Chưa có thông báo nào