Địa lí 9 - Cô Dương Thu Hương

  Mục lục bài giảng
  • Tình hình phát triển kinh tế
  • Tình hình phát triển kinh tế
  • Câu hỏi
Nhấn để bật tiếng

SỰ PHÂN BỐ LÃNH THỔ

Bài 17 : Vùng Đồng bằng Sông Hồng (tiếp)

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 27

Bài giảng tiếp tục hướng dẫn học sinh tìm hiểu những kiến thức về kinh tế của vùng đồng bằng sông Hồng

Chưa có thông báo nào