Địa lí 9 - Cô Dương Thu Hương

  Mục lục bài giảng
  • IV. Tình hình phát triển kinh tế
  • V. Các trung tâm kinh tế và kinh tế trọng điểm miền Trung
  • Bài tập củng cố
Nhấn để bật tiếng

SỰ PHÂN BỐ LÃNH THỔ

Bài 21 : Vùng duyên hải Nam Trung Bộ (tiếp)

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 26

Bài giảng tiếp tục hướng dẫn học sinh tìm hiểu những kiến thức về vùng duyên hải Nam Trung Bộ

Chưa có thông báo nào