Địa lí 9 - Cô Dương Thu Hương

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Bài tập
Nhấn để bật tiếng

SỰ PHÂN BỐ LÃNH THỔ

Bài 28 : Vùng đồng bằng Sông Cửu Long (tiếp)

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 4

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu những kiến thức về kinh tế vùng đồng bằng sông Cửu Long

Chưa có thông báo nào