Toán 3 - Cô Cao Thị Dung

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức cần nhớ
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 4. CÁC SỐ ĐẾN 100 000.

Bài 01. Các số có năm chữ số, số 100 000, so sánh các số trong phạm vi 100 000.

Độ dài: 13 phút - Số lượt học 1.891

Chưa có thông báo nào