Giáo dục công dân 9 - Cô Trang Daisy

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm và phương thức
  • Phương thức tham gia quản lí nhà nước
  • Bài tập
Nhấn để bật tiếng

CÔNG DÂN VỚI PHÁP LUẬT

Bài 25: Quyền tham gia QLNN và QLXH của công dân (tiết 2)

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 1

Bài giảng tiếp tục hướng dẫn học sinh tìm hiểu những nội dung của bài Quyền tham gia QLNN và QLXH của công dân

Chưa có thông báo nào