Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

Nhấn để bật tiếng

TUẦN 1: THƯƠNG NGƯỜI NHƯ THỂ THƯƠNG THÂN

Tập làm văn: Nhân vật trong truyện (Phần 1)

Độ dài: 13 phút - Số lượt học 1.004

Chưa có thông báo nào