Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

TUẦN 2: THƯƠNG NGƯỜI NHƯ THỂ THƯƠNG THÂN

Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp)

Độ dài: 46 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Hướng dẫn đọc diễn cảm
  • Hướng dẫn tìm hiểu bài
X