Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

TUẦN 2: THƯƠNG NGƯỜI NHƯ THỂ THƯƠNG THÂN

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nhân hậu – Đoàn kết (Phần 1)

Độ dài: 42 phút

Tóm tắt nội dung

Chào các con!
Hôm nay, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nhân hậu – Đoàn kết. Bài giảng bao gồm 2 phần, được cô giáo gộp lại từ 2 bài học Mở rộng vốn từ: Nhân hậu – Đoàn kết (trong sách giáo khoa, trang 17) và bài học Mở rộng vốn từ: Nhân hậu – Đoàn kết (trong sách giáo khoa, trang 33). Các con hãy chú ý theo dõi cô giáo giảng bài và ghi chép bài đầy đủ để việc học đạt kết quả cao.
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (1)

X