Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

TUẦN 2: THƯƠNG NGƯỜI NHƯ THỂ THƯƠNG THÂN

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nhân hậu - Đoàn kết (Phần 2)

Độ dài: 23 phút

Tóm tắt nội dung

Bài học này, cô giáo sẽ chữa các bài tập trong sách giáo khao trang 33 các con nhé. Phần dưới bài học, có bài tập tự luyện gồm 5 câu trắc nghiệm để các con ôn tập sau khi học bài xong.
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

X