Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

  Mục lục bài giảng
  • Nhận xét
  • Ghi nhớ
  • Bài tập
Nhấn để bật tiếng

TUẦN 2: THƯƠNG NGƯỜI NHƯ THỂ THƯƠNG THÂN

Luyện từ và câu: Dấu hai chấm

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 467

Chưa có thông báo nào