Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu bài học
  • Nhận xét
  • Ghi nhớ và Luyện tập
Nhấn để bật tiếng

TUẦN 3: THƯƠNG NGƯỜI NHƯ THỂ THƯƠNG THÂN

Luyện từ và câu: Từ đơn và từ phức

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 466

Chưa có thông báo nào