Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

TUẦN 3: THƯƠNG NGƯỜI NHƯ THỂ THƯƠNG THÂN

Tập làm văn: Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật

Độ dài: 35 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

X