Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu bài học
  • Nhận xét
    • Mục đích viết thư
    • Nội dung chính
    • Phần mở và phần kết
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 3: THƯƠNG NGƯỜI NHƯ THỂ THƯƠNG THÂN

Tập làm văn: Viết thư (Phần 1)

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 1.270

Chưa có thông báo nào