Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu bài học
  • Nhận xét
    • Mục đích viết thư
    • Nội dung chính
    • Phần mở và phần kết
  • Ghi nhớ và luyện tập
Nhấn để bật tiếng

TUẦN 3: THƯƠNG NGƯỜI NHƯ THỂ THƯƠNG THÂN

Tập làm văn: Viết thư

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 534

Chưa có thông báo nào