Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

TUẦN 4: MĂNG MỌC THẲNG

Tập đọc: Tre Việt Nam

Độ dài: 46 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Luyện đọc
  • Tìm hiểu bài thơ
  • Ghi nhớ
X