Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

  Mục lục bài giảng
  • Luyện đọc
  • Tìm hiểu bài thơ
  • Ghi nhớ
Nhấn để bật tiếng

TUẦN 4: MĂNG MỌC THẲNG

Tập đọc: Tre Việt Nam

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 359

Chưa có thông báo nào