Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

TUẦN 5: MĂNG MỌC THẲNG

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trung thực – Tự trọng (Phần 1)

Độ dài: 29 phút

Tóm tắt nội dung


Chào các con!
Bài giảng này, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trung thực – Tự trọng. Bài giảng bao gồm hai bài học trong sách giáo khoa là bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trung thực – Tự trọng trong tuần 5 và bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trung thực – Tự trọng trong tuần 6. Bài giảng Phần 1, cô giáo sẽ cùng các con giải quyết các bài tập trong sách giáo khoa trang 48 - 49 . Các con hãy chú ý lắng nghe cô giáo giảng bài và ghi chép đầy đủ để việc học đạt hiệu quả cao, các con nhé!
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Mở rộng vốn từ: Trung thực
  • Mở rộng vốn từ : Tự Trọng
X