Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

TUẦN 5: MĂNG MỌC THẲNG

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trung thực - Tự trọng (Phần 2)

Độ dài: 34 phút

Tóm tắt nội dung


Các con thân mến!
Tiếp tục với mạch bài giảng Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trung thực - Tự trọng ở tuần 5, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trung thực - Tự trọng trong sách giáo khoa trang 62 - 63.Các con hãy chú ý lắng nghe cô giáo giảng bài và ghi chép đầy đủ để việc học đạt kết quả cao.
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

X