Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

  Mục lục bài giảng
  • Bài 3 và bài 4
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 6: MĂNG MỌC THẲNG

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trung thực - Tự trọng (Phần 2)

Độ dài: 10 phút - Số lượt học 537


Chào các con!
Bài giảng này, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trung thực – Tự trọng. Trong bài giảng này, cô giáo sẽ cùng các con giải quyết các bài tập trong sách giáo khoa trang 62 - 63 . Các con hãy chú ý lắng nghe cô giáo giảng bài và ghi chép đầy đủ để việc học đạt hiệu quả cao, các con nhé!
Chúc các con học tốt!

Chưa có thông báo nào