Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

  Mục lục bài giảng
  • Đọc hiểu bài thơ
    • 10 câu đầu
    • 6 câu tiếp
    • 4 câu cuối
  • Bài học
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 5: MĂNG MỌC THẲNG

Tập đọc: Gà Trống và Cáo (Phần 2)

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 676

Chưa có thông báo nào