Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

TUẦN 5: MĂNG MỌC THẲNG

Tập đọc: Gà Trống và Cáo

Độ dài: 49 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • 1. Tìm hiểu chung và luyện đọc
  • Bố cục, giải nghĩa từ khó
  • Luyện đọc
 • 2. Đọc hiểu bài thơ
  • 10 câu đầu
  • 6 câu tiếp
  • 4 câu cuối
 • 3. Bài học
X