Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

  Mục lục bài giảng
  • I. Nhận xét
    • 1. Tìm các từ chỉ sự vật
    • 2. Phân loại các từ chỉ sự vật
  • II. Ghi nhớ
  • III. Luyện tập
Nhấn để bật tiếng

TUẦN 5: MĂNG MỌC THẲNG

Luyện từ và câu: Danh từ

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 471

Chưa có thông báo nào