Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

  Mục lục bài giảng
  • Luyện đọc
  • Tìm hiểu nội dung
Nhấn để bật tiếng

TUẦN 6: MĂNG MỌC THẲNG

Tập đọc: Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 431

Chưa có thông báo nào