Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

TUẦN 6: MĂNG MỌC THẲNG

Chính tả: Nghe viết: Người viết truyện thật thà. Phân biệt s/x, dấu hỏi/ dấu ngã

Độ dài: 41 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Nghe viết chính tả
  • Tự phân biệt và sửa lỗi
  • Tìm từ láy
X