Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

  Mục lục bài giảng
  • 1, Luyện đọc và giải nghĩa từ
  • 2, Tìm hiểu nội dung
Nhấn để bật tiếng

TUẦN 6: MĂNG MỌC THẲNG

Tập đọc: Chị em tôi

Độ dài: 52 phút - Số lượt học 424

Chưa có thông báo nào