Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 7: TRÊN ĐÔI CÁNH ƯỚC MƠ

Tập đọc: Trung thu độc lập (Phần 2)

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 939

Chưa có thông báo nào