Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

  Mục lục bài giảng
  • Luyện đọc
  • Tìm hiểu chung
Nhấn để bật tiếng

TUẦN 7: TRÊN ĐÔI CÁNH ƯỚC MƠ

Tập đọc: Trung thu độc lập

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 453

Chưa có thông báo nào