Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

TUẦN 7: TRÊN ĐÔI CÁNH ƯỚC MƠ

Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện

Độ dài: 46 phút

Tóm tắt nội dung

Các con thân mến!
Bài học này, cô Dương sẽ hướng dẫn các con học bài Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện. Trong bài học, cô giáo sẽ hướng dẫn các con làm Đề số 1 và Đề số 2. Đề số 1 là đề bài trong Sách giáo khoa trang 75. Đề số 2 là bài tập số trong Sách giáo khoa trang 82. Các con hãy chú ý lắng nghe cô giáo giảng bài và ghi chép đầy đủ để việc học đạt kết quả cao nhé!

Trao đổi bài (1)

X