Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

TUẦN 8: TRÊN ĐÔI CÁNH ƯỚC MƠ

Luyện từ và câu: Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài

Độ dài: 50 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • 1, Ví dụ
  • 2, Nhận xét
  • 3, Tên người tên địa lí nước ngoài được phiên âm theo Hán Việt
  • Luyện tập
X