Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

  Mục lục bài giảng
  • I. Luyện đọc
  • II. Tìm hiểu nội dung
Nhấn để bật tiếng

TUẦN 8: TRÊN ĐÔI CÁNH ƯỚC MƠ

Tập đọc: Đôi giày bata màu xanh

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 342

Chưa có thông báo nào