Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

TUẦN 8: TRÊN ĐÔI CÁNH ƯỚC MƠ

Tập đọc: Đôi giày bata màu xanh

Độ dài: 39 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

X