Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

  Mục lục bài giảng
 • Nhận xét
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
 • Luyện tập
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng

TUẦN 8: TRÊN ĐÔI CÁNH ƯỚC MƠ

Luyện từ và câu: Dấu ngoặc kép

Độ dài: 52 phút - Số lượt học 306

Các con thân mến!

Đến với bài học hôm nay, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Luyện từ câu: Dấu ngoặc kép. Các con hãy chú ý vào bài giảng, ghi chép bài đầy đủ để sử dụng dấu ngoặc kép một cách chính xác.
Chúc các con học tốt!

Chưa có thông báo nào