Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

TUẦN 8: TRÊN ĐÔI CÁNH ƯỚC MƠ

Luyện từ và câu: Dấu ngoặc kép

Độ dài: 52 phút

Tóm tắt nội dung

Các con thân mến!

Đến với bài học hôm nay, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Luyện từ câu: Dấu ngoặc kép. Các con hãy chú ý vào bài giảng, ghi chép bài đầy đủ để sử dụng dấu ngoặc kép một cách chính xác.
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • Nhận xét
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
 • Luyện tập
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
X