Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

  Mục lục bài giảng
 • I. Luyện đọc và giải nghĩa từ
  • Bố cục
  • Luyện đọc
  • Giải nghĩa từ
 • II. Tìm hiểu nội dung
  • a, Đoan 1
  • b, Đoạn 2
  • Nhận xét
Nhấn để bật tiếng

TUẦN 9: TRÊN ĐÔI CÁNH ƯỚC MƠ

Tập đọc: Thưa chuyện với mẹ

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 374


Chào các con!
Bài học hôm nay, cô Dương sẽ hướng dẫn chúng mình học bài Tập đọc: Thưa chuyện với mẹ. Các con hãy chú ý lắng nghe cô giáo giảng bài và ghi chép đầy đủ để việc học đạt kết quả cao.
Chúc các con học tốt!

Chưa có thông báo nào