Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

TUẦN 9: TRÊN ĐÔI CÁNH ƯỚC MƠ

Tập đọc: Thưa chuyện với mẹ

Độ dài: 50 phút

Tóm tắt nội dung


Chào các con!
Bài học hôm nay, cô Dương sẽ hướng dẫn chúng mình học bài Tập đọc: Thưa chuyện với mẹ. Các con hãy chú ý lắng nghe cô giáo giảng bài và ghi chép đầy đủ để việc học đạt kết quả cao.
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • I. Luyện đọc và giải nghĩa từ
  • Bố cục
  • Luyện đọc
  • Giải nghĩa từ
 • II. Tìm hiểu nội dung
  • a, Đoan 1
  • b, Đoạn 2
  • Nhận xét
X