Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

TUẦN 9: TRÊN ĐÔI CÁNH ƯỚC MƠ

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Ước mơ

Độ dài: 30 phút

Tóm tắt nội dung


Chào các con!
Bài giảng hôm nay, cô Dương sẽ hướng dẫn các con học bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Ước mơ. Cô giáo sẽ cùng các con giải quyết 3 bài tập, bài tập 4 các con hãy tự nêu ví dụ về một loại ước mơ ở trong bài 3, còn bài tập 5 trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảm tải. Vậy các con hãy chuẩn bị đầy đủ sách vở và đồ dùng học tập để bước vào bài học nhé.
Chúc các con học tập tốt!

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • 1, Giải nghĩa từ: Ước mơ
  • 2, Luyện tập
    • Bài 1
    • Bài 2
    • Bài 3
X