Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

TUẦN 9: TRÊN ĐÔI CÁNH ƯỚC MƠ

Luyện từ và câu: Động từ và luyện tập về động từ

Độ dài: 52 phút

Tóm tắt nội dung


Các con thân mến!
Bài giảng này, cô Dương sẽ hướng dẫn các con học bài: Luyện từ và câu: Động từ và luyện tập về động từ.Bài giảng bao gồm 2 bài học là bài Luyện từ và câu: Động từ trong tuần 9 trang 93 và bài Luyện từ và câu: Luyện tập về động từ trong tuần 11 trang 106. Các con hãy chú ý lắng nghe cô giáo giảng bài và ghi chép đầy đủ để việc học đạt kết quả cao.
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • I. Nhận xét
 • II. Ghi nhớ
 • III. Luyện tập
  • Bài 1 (trang 94)
  • Bài 2 (trang 94)
  • Bài 3 (trang 94)
  • Bài 2 (trang 106)
  • Bài 3 (trang 107)
X