Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

  Mục lục bài giảng
  • I. Nhận xét
  • II. Luyện tập
    • Bài 1
    • Bài 2
    • Bài 3
Nhấn để bật tiếng

TUẦN 13: CÓ CHÍ THÌ NÊN

Luyện từ và câu: Câu hỏi và dấu chấm hỏi

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 228

Chào các con!
Ở bài Luyện từ và câu tuần 12, các con đã được cô giáo đã cùng các con học bài Mở rộng vốn từ: Ý chí - Nghị lực. Trong bài giảng này, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài: Câu hỏi và dấu chấm hỏi. Các con hãy chú ý lắng nghe cô giáo giảng bài và ghi chép đầy đủ để việc học đạt kết quả cao.
Chúc các con học tốt!

Chưa có thông báo nào