Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

TUẦN 15: TIẾNG SÁO DIỀU

Chính tả: Nghe viết: Cánh diều tuổi thơ. Phân biệt tr/ch, dấu hỏi/dấu ngã

Độ dài: 25 phút

Tóm tắt nội dung

Các con thân mến!
Bài học trước, các con đã được cô giáo hướng dẫn học bài Tập đọc: Cánh diều tuổi thơ. Bài học hôm nay, cô Thư sẽ hướng dẫn các con học bài Chính tả: Nghe viết: Cánh diều tuổi thơ. Phân biệt tr/ch, dấu hỏi/dấu ngã. Các con hãy chuẩn bị sách vở và đồ dùng học tập để bước vào bài học này nhé.
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

X