Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

TUẦN 17: TIẾNG SÁO DIỀU

Luyện từ và câu: Câu kể Ai làm gì? và vị ngữ trong câu kể Ai làm gì? (Phần 1)

Độ dài: 38 phút

Tóm tắt nội dung


Chào các con!
Bài học này, cô giáo sẽ hướng dẫn cho các con học bài Luyện từ và câu: Câu kể Ai làm gì? và vị ngữ trong câu kể Ai làm gì?. Các con chú ý, trong bài giảng Phần 1, cô giáo cùng với các con đi tìm hiểu về câu kể Ai làm gì? Các con hãy chú ý lắng nghe cô giáo giảng bài và ghi chép đầy đủ nhé!

Trao đổi bài (0)

X