Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

TUẦN 17: TIẾNG SÁO DIỀU

Luyện từ và câu: Câu kể Ai làm gì? và vị ngữ trong câu kể Ai làm gì? (Phần 2)

Độ dài: 26 phút

Tóm tắt nội dung


Các con thân mến!
Tiếp tục mạch bài giảng phần 1, bài giảng phần 2 cô Thư sẽ hướng dẫn các con về Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì? mà chúng mình được học trong phần 1. Các con hãy chú ý vào bài giảng này nhé!
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

X