Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

TUẦN 21: NGƯỜI TA LÀ HOA ĐẤT

Tập đọc: Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa

Độ dài: 36 phút

Tóm tắt nội dung


Chào các con!
Bài học này, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Tập đọc: Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa. Các con hãy chú ý lắng nghe cô giáo giảng bài và ghi chép đầy đủ để việc học đạt kết quả cao.
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung
  • Tìm hiểu nội dung
  • Tổng kết
X