Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

TUẦN 21: NGƯỜI TA LÀ HOA ĐẤT

Luyện từ và câu: Câu kể Ai thế nào? và vị ngữ trong câu kể Ai thế nào? (Phần 1)

Độ dài: 35 phút

Tóm tắt nội dung

Các con thân mến!
Bài giảng này, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Luyện từ và câu: Câu kể Ai thế nào? và vị ngữ trong câu kể Ai thế nào?. Bài giảng phần 1 này, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học về Câu kể Ai thế nào? nội dung trong sách giáo khoa Tiếng Việt 4, tập 2, trang 23. Các con hãy chú ý lắng nghe cô gióa giảng bài và ghi chép bài đầy đủ để việc học đạt kết quả cao.
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Nhận xét và ghi nhớ
  • Luyện tập
    • Bài 1
    • Bài 2
X