Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

  Mục lục bài giảng
  • Nhận xét và ghi nhớ
  • Luyện tập
    • Bài 1
    • Bài 2
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 21: NGƯỜI TA LÀ HOA ĐẤT

Luyện từ và câu: Câu kể Ai thế nào? và vị ngữ trong câu kể Ai thế nào? (Phần 1)

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 1.047

Các con thân mến!
Bài giảng này, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Luyện từ và câu: Câu kể Ai thế nào? và vị ngữ trong câu kể Ai thế nào?. Bài giảng phần 1 này, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học về Câu kể Ai thế nào? nội dung trong sách giáo khoa Tiếng Việt 4, tập 2, trang 23. Các con hãy chú ý lắng nghe cô gióa giảng bài và ghi chép bài đầy đủ để việc học đạt kết quả cao.
Chúc các con học tốt!

Chưa có thông báo nào