Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

TUẦN 21: NGƯỜI TA LÀ HOA ĐẤT

Tập làm văn: Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối

Độ dài: 39 phút

Tóm tắt nội dung


Các con thân mến!
Bài học này, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Tập làm văn: Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối. Các con chú ý lắng nghe cô giáo giảng bài và ghi chép đầy đủ để việc học đạt kết quả cao.
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • I. Nhận xét
    • 1. Đọc ví dụ
    • 2. Trình tự miêu tả
    • 3. Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối
  • II. Luyện tập
X