Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

  Mục lục bài giảng
  • I. Nhận xét
    • 1. Đọc ví dụ
    • 2. Trình tự miêu tả
    • 3. Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối
  • II. Luyện tập
Nhấn để bật tiếng

TUẦN 21: NGƯỜI TA LÀ HOA ĐẤT

Tập làm văn: Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 794


Các con thân mến!
Bài học này, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Tập làm văn: Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối. Các con chú ý lắng nghe cô giáo giảng bài và ghi chép đầy đủ để việc học đạt kết quả cao.
Chúc các con học tốt!

Chưa có thông báo nào