Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 27: NHỮNG NGƯỜI QUẢ CẢM

Chính tả: Nhớ viết: Bài thơ về tiểu đội xe không kính. Phân biệt s/x, dấu hỏi/dấu ngã

Độ dài: 15 phút - Số lượt học 326


Chào các con!
Ở tuần 25, các con đã được học bài Tập đọc: Bài thơ về tiểu đội xe không kính. Bài học hôm nay, cô giáo sẽ cùng với các con học bài Chính tả: Nhớ viết: Bài thơ về tiểu đội xe không kính. Phân biệt s/x, dấu hỏi/dấu ngã. Ngoài việc Nhớ viết: Bài thơ về tiểu đội xe không kính, các con sẽ được cô giáo hướng dẫn làm các bài tập 2, 3 trong sách giáo khoa. Vậy các con hãy chú ý lắng nghe cô giáo giảng bài và ghi chép bài đầy đủ để việc học đạt kết quả cao.
Chúc các con học tốt!

Chưa có thông báo nào