Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

TUẦN 27: NHỮNG NGƯỜI QUẢ CẢM

Tập đọc: Con sẻ

Độ dài: 37 phút

Tóm tắt nội dung


Chào các con!
Bài giảng này cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Tập đọc: Con sẻ. Các con hãy chú ý lắng nghe và theo dõi cô giáo giảng bài để việc học đạt kết quả cao.
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung
  • Tìm hiểu nội dung
  • Tổng kết
X